องค์อุปถัมภ์ปีเยาวชน

องค์อุปถัมภ์ปีเยาวชน คือบุญราศีเยาวชนแห่งสองคอนทั้งสามท่าน ได้แก่

บุญราศี เซซีลีอา บุดสี ว่องไว

เกิดเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 1924 (พ.ศ. 2467)   ที่บ้านสองคอน

บิดา ชื่อ นายศรีนวล มารดา ชื่อ นางเทพ
บุญราศี เซซีลีอา บุดสี ว่องไวมีพี่น้องรวม 8 คน เป็นคาทอลิกแต่แรกเกิด

นางสาวบุดสีเป็นผู้มีความ ศรัทธา มีความรัก และเชื่อในองค์พระเจ้ามั่นคงแน่นแฟ้น มีความกล้าหาญ จริงจัง และเด็ดเดี่ยว มีความสนิทสนมและใกล้ชิดกับซิสเตอร์ทั้งสอง และมาพักอาศัยอยู่กับซิสเตอร์เป็นประจำ

เธอถูกสังหารเมื่อ วันที่ 26 ธันวาคม 1940 ขณะนั้นเธอมีอายุเพียง 16 ปีเท่านั้น และเธอได้รับการแต่งตั้งเป็นบุญราศีแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532)

บุญราศี บีบีอานา คำไพ  ว่องไว  

เกิดเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1925 (พ.ศ. 2468) ที่บ้านสองคอน

เป็นบุตรคนสุดท้ายของนายโลน และนางดี เป็นครอบครัวคาทอลิกที่มีความศรัทธา นางสาวคำไพเคยมาพักอยู่กับซิสเตอร์เพื่อแก้บน เมื่อครบกำหนดแล้วจึงกลับมาอยู่กับบิดามารดา มีพี่น้องด้วยกัน 8 คน เด็กหญิงคำไพเป็นคนเรียบร้อย สงบเสงี่ยม และกล้าหาญ

ถูกสังหารเมื่อ วันที่ 26 ธันวาคม 1940 ขณะนั้นมีอายุเพียง 15 ปี และได้รับการแต่งตั้งเป็นบุญราศีแห่งประเทศไทยเมื่อ วันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532)

บุญราศี มารีอา พร  ว่องไว

เกิดเมื่อ วันที่ 6  มกราคม  ค.ศ. 1926  (พ.ศ. 2469) ที่บ้านสองคอน

บิดา       ชื่อ    นายดั้น มารดา    ชื่อ    นางผา   เป็นคาทอลิกแต่กำเนิด บิดาของเด็กหญิงพรได้ทิ้งครอบครัวไปตั้งแต่เด็กหญิงพรยังเล็กอยู่   และมารดาไม่แต่งงานใหม่  เด็กหญิงพรจึงอาศัยอยู่กับยายและน้าสาว

เด็กหญิงพรมีนิสัยไม่ชอบสุงสิงกับผู้ใด  ปกติจะออกไปทำไร่ ทำนา เลี้ยงวัวควายตลอดวัน  นานๆจึงจะไป หาซิสเตอร์สักครั้ง เป็นคนซื่อ  มักถูกเพื่อนล้อเลียนอยู่เสมอ   เมื่อซิสเตอร์อักแนส พิลา จัดทำฉลาก  เด็กหญิงพรได้ไปกับนางเผือกน้าสาว   จับฉลากได้  คำว่า “ถวายตัวเป็นมาร์ตีร์”  ซึ่งเธอก็ได้ถวายตัวจริงๆ ตามฉลากที่จับได้             

เธอถูกสังหารเมื่อในวันที่ 26 ธันวาคม 1940 ขณะนั้นมีอายุได้ 14 ปี และได้รับการแต่งตั้งเป็นบุญราศีแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532)