ตารางกิจกรรมพิธีเปิดปีเยาวชน

HI-LIGHT

วัน : วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ.2020
สถานที่: อาสนวิหารอัสสัมชัญ และ หอประชุมชั้น 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก
การแต่งกาย: แต่งกายชุดสุภาพ หรือชุดทีมจากแต่ละสังฆมณฑล – องค์กร

พิธีเปิดปีเยาวชนในปีนี้ มีกิจกรรมอย่างมากมายที่จัดเตรียมเพื่อพวกเราเยาวชน ให้พวกเราได้มีพื้นที่ในการแสดงออกถึงพลังของเยาวชนที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพระศาสนจักร นอกจากจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการก้าวไปด้วยกันกับพิธีเปิดปีเยาวชนแล้ว ยังเป็นโอกาสดีที่พวกเราจะได้โอกาสดีฉลองโอกาสครบรอบ 1 ปีที่พระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทยอีกด้วย พิธีเปิดปีเยาวชนมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

พิธีเปิดปีเยาวชน

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2020

สถานที่จัดงาน

มิสซาบูชาขอบพระคุณ : อาสนวิหารอัสสัมชัญ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

กิจกรรมช่วงบ่าย : หอประชุมชั้น 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ (ชาย) เขตบางรัก กรุงเทพฯ

ตารางเวลา (ช่วงเช้า)

08.30 น.           เยาวชนรวมพล ด้านหน้าอาสนวิหาร
08:45 น.           วจนพิธีกรรมเปิดปีเยาวชน โดย พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์​ จรัสศรี
09.40 น.           เข้าสู่อาสนวิหาร เตรียมจิตใจสู่พิธีบูชาขอบพระคุณ
10.00 น.           พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

ตารางเวลา (ช่วงบ่าย)

12:00 น.           ลงทะเบียน บริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก รับประทานอาหาร พร้อมชมคอนเสิร์ต
13:00 น.           กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
13:30 น.           กิจกรรม Youth Voice เสียงของเยาวชน จาก 5 แขกรับเชิญพิเศษ
15.00 น.           ประธานกล่าวปิดพิธี

การแต่งกาย

แต่งกายชุดสุภาพ หรือชุดวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่จอดรถ

เยาวชน จอดรถที่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก แผนกมัธยม