โลโก้ปีเยาวชน

1.     ไม้กางเขนที่อยู่ท่ามกลางเยาวชน หมายถึง พระเยซูที่คอยอยู่ท่ามกลางและเคียงข้างการเดินทางในชีวิตของเยาวชนเสมอ

2.     เยาวชน 2 คน หมายถึง เยาวชนที่เคียงข้างกัน แสดงท่าทางของความร่าเริงเบิกบาน ความมีชีวิตชีวา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและเป็นเอกลักษณ์ของวัยเยาวชน

3.     หัวใจ หมายถึง หัวใจของพระศาสนจักรก็คือเยาวชนทั้งหลาย แสดงถึงพระศาสนจักรที่พร้อมเข้าใจ เชื่อใจ มั่นใจ ไว้ใจ ให้กำลังใจเยาวชนด้วยความจริงใจ

4.     มือทั้งสองข้าง หมายถึง สองมือที่กางออกของพระศาสนจักรเพื่อพร้อมโอบกอดและเปิดรับเยาวชนทุกคน และยังสามารถมองเป็นนกที่เป็นตัวแทนของสันติภาพได้อีกด้วย

5.     ดาวสามดวง หมายถึง บุญราศีไทย วัยเยาวชนทั้ง 3 ท่าน ที่เป็นแบบอย่างและคอยนำทางเยาวชนไทยไปสู่กระแสเรียกของพระเป็นเจ้าที่มอบให้เยาวชนแต่ละคน

6.     ประกายทั้งหมด 11 ขีด และ 9 องค์ประกอบ หมายถึง 11 สังฆมณฑล และ 9 องค์กรที่เป็นส่วนหนึ่งของงานเยาวชนของพระศาสนจักร ที่ล้วนมีทางเดินทางแตกต่างและหลากหลาย แต่ทุกหน่วยงานล้วนมีจุดประสงค์คืออยู่เคียงข้างเยาวชน เป็นเพื่อนคู่คริสต์ ให้กับเยาวชนไทย