ติดต่อเรา

CONTACT US

คณะกรรมการคาทอลิก เพื่อคริสตชนฆราวาส
แผนกเยาวชน

122/11 ซอยนนทรี 14 ถนนนนทรี
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120

Email: thaicatholicyouth2021@gmail.com
FB: เพื่อนคู่คริสต์
IG: @thaicatholicyouth
Line: @thaicatholicyouth