ตารางกิจกรรมพิธีเปิดปีเยาวชน จันทบุรี

HI-LIGHT

วัน : วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2020
สถานที่: วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา

วัน และสถานที่

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2020
ณ วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา

ตารางกิจกรรม

08:30 น.​ ลงทะเบียน ศาลาพระหฤทัยข้างวัด
09:30 น. เตรียมความพร้อมบนวัด
10:00 น. พิธีบูชาของพระคุณเปิดปีเยาวชน โดยพระสังฆราชซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
11:00 น. ชีวิตเยาวชน พยานแห่งการประกาศข่าวดี
12:00 น. อาหารเที่ยง
13:00 น. กีฬาเยาวชนสัมพันธ์ สนามหญ้าเทียม
15:30 น. กล่าวปิดงาน เดินทางกลับ

ติดต่อสอบถาม

พี่เจ 089-2492345
พี่ฟิว 061-6426828
www.facebook.com/Youthchan.cyc