ประมวลภาพเปิดปีเยาวชน

ประมวลภาพเปิดปีเยาวชน ผ่านไปแล้วสำหรับพิธีเปิดปีเยาวชน 2021 ที่ผ่านมา ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญจะเป็นอย่...

1 2